;

Renta Easy

Kaivinkoneen asfalttileikkuri

Tekniset tiedot
8,75 € / 1. päivä
7,00 € / päivä[7]

98,00 € / kk

10,85 € / 1. päivä
8,68 € / päivä[7]

121,52 € / kk