;

Renta Easy

Kulmahiomakone 230 V, pieni

Tekniset tiedot
6,25 € / 1. päivä
5,00 € / päivä[5]

75,00 € / kk

7,75 € / 1. päivä
6,20 € / päivä[5]

93,00 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m