;

Renta Easy

Matonpoistokone 230 V, vetävä

Tekniset tiedot
73,75 € / 1. päivä
59,00 € / päivä[5]

885,00 € / kk

91,45 € / 1. päivä
73,16 € / päivä[5]

1 097,40 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m