;

Renta Easy

Timanttihiomakone 230 V 150mm

Tekniset tiedot
55,00 € / 1. päivä
44,00 € / päivä[5]

660,00 € / kk

68,20 € / 1. päivä
54,56 € / päivä[5]

818,40 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m