;

Renta Easy

Timanttihiomakone 230 V 400-500 mm

Tekniset tiedot
132,25 € / 1. päivä
105,80 € / päivä[5]

1 595,00 € / kk

163,99 € / 1. päivä
131,19 € / päivä[5]

1 977,80 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m