;

Renta Easy

Timanttileikkuri 230 V

Tekniset tiedot
48,75 € / 1. päivä
39,00 € / päivä[5]

589,00 € / kk

60,45 € / 1. päivä
48,36 € / päivä[5]

730,36 € / kk